BKS BOXER CLUB

BKS BOXER CLUB

 

Vakcinacija štenaca i pucnjevi 

 

 

By T. J. Dunn, Jr. DVM

 

Prvih nekoliko mjeseci u životu psa najviše  učestvuju u njegovom oblikovanju. Prvi put se susreće sa svojom ljudskom porodicom i uči kako da se ponaša  u svijetu oko sebe. Ali, također veoma su bitni  i koraci koje vlasnik preuzima da bi obezbijedio njegovo zdravlje, tj. zaštitu od pojedinih uzročnika oboljenja kroz vakcinaciju.

Dok su neke vakicine portebne za sve pse, druge su specifične za način života psa i područje u kojem živi.  

Kada je potrebno vakcinisati štene? 

Najbolje je da što prije nakon što nabavite štene odete veterinaru na pregled. Tokom ispitivanja,  veterinar će pregledati medicinsku istoriju, kao i istoriju vakcinacije vašeg psa. Ako je odgajivač nedavno vakcinisao vaše štene i vaš veterinar procjeni da je to adekvatno  učinjeno , odrediti će se  plan dalje vakcinacije na osnovu posebnih potreba vašeg šteneta.

 

Prema American Animal Hospital Association  (AAHA), štenad  treba vakcinisati svake dvije do četiri nedelje u dobi od 6 do 16 nedelja s tim da posljednja vakcinacija ne bi trebala da bude prije starosti od 16 sedmica. Sva  štenad bi trebalo primiti tz. core vakcine a to su vakcine protiv štenećaka, , adenovirus 2, parvovirusa, parainfluenza virusa  i virus bjesnila. 

"Tokom ovog kritičnog vremena antitjela  dobijena od majke tokom prvih sati života mogu  ometati dugotrajniji  imunološki odgovor, pa je cilj da se  ojačava imunsi sistem ljubimaca sve dok ne bude sposban  stvoriti sopstvenu dugotrajnu zaštitu", kaže dr. Jessica Vogelsang , Veterinari iz San Dijega i autor All Dogs Idi u Kevin.

Druge vakcine koje nazivaju non-core ili neobaveznim - na primjer Bordetella, Lajmska  bolest i leptospiroza - trebaju se davati  na osnovu onoga što  odluči  veterinar, kaže dr Lisa Lippman, veterinar u New York. Važni faktori u odlučivanju uključuju način života vašeg psa, faktore rizika i geografsko područje.

"Vakcina protiv zaraznog kašlja  tj. protiv Bordetella-e  je dobra za pse koji imaju ravnu njušku, te su više izloženi  riziku od ozbiljnih infekcija kao što je pneumonija, te također i psi koji imaju puno kontakta sa drugim psima", kaže Lippman, a takođe i za pse koji imaju puno kontakta sa drugim psima. "Leptospiroza je bakterijska infekcija koja se prenosi u urinu a njačešće se inficiraju psi koji dolaze u dodir sa stajaćom vodom na kojoj je boravila i zaražena životinja. Te  je  zajedno sa vakcinom protiv Lajmske bolesti, dobra za pse koji mnogo  vremena provode napolju. " 

Koje su  multivalentne vakcine za štenad? 

Multivalentne vakcine sadrže različite  vakcinalne antigene  u jednoj dozi, što znači da će se vakcinisati protiv više od jednog mikroorganizma ili dva ili više soja istog mikroorganizma, kaže Vogelsang.

Multivalentne vakcine su pogodne jer se štencima ne mora više  puta aplicirati  te se koriste od strane  većine veterinara. Uobičajena multivalentna vakcina koja je preporučena od strane  AAHA je DA2P, koja je  vakcina protiv štenećaka, adenovirus 2 (koji također štiti od adenovirusa 1 koji mogu uzrokovati hepatitis psa) i parvovirusa. Ova vakcina se takođe može dati kao DA2PP, koja sadrži sve navedeno i uz to još i virus parainfluence, kaže dr. Jeff Werber. 

Neke od ovih kombinacija-vakcina mogu da sadrže "L" za leptospirozu, koja je non-core vakcina, prema AAHA-u, i treba da se primenjuje na osnovu rizika od izloženosti kod svakog psa, kaže AAHA viši menadžer komunikacija Kate Wessels. Pseći  koronavirus je takođe je  bio dio nekih vakcina, ali veterinari ga više ne preporučuju. Multivalentni proizvodi su sigurni kada ih proizvodi proizvođač, ali više vakcina ne smije se mješati u jednom špricu, osim ako nije navedeno na etiketi, dodaje Wessels. 

Raspored vakcinacije štenaca 

Slijedi primjer rasporeda vakcinacije koje bi moglo biti dobra polazna tačka za mnoge pse, iako je  veterinar  taj koji bi trebao odlučiti o  specifičnim  potrebama štenaca.  

Starost

Vakcinacije

7 nedelja      

DA2PP

Ako je potrebno: intranazalna Bordetella (zarazni kašalj )

10 nedelja   

DA2PP

Ako je potrebno: Lajmska bolest, leptospiroza 

13 nedelja

DA2PP

Ako je potrebno: Lajmska bolest, leptospiroza 

16 nedelja   

DA2PP, bjesnilo

Nakon godine dana    

DA2PP, bjesnilo

Ako je potrebno: Bordetella, Lajmska bolest, leptospiroza