BKS BOXER CLUB

BKS BOXER CLUB

Klub šampion BCB 

 

Da bi se postao  klupski  šampion   potrebno je da psi osvoje  4 titule CACC-a na nacionalnim ili međunarodnim izložbama koje organizuje Bosanski Kinoloski Savez ili organizuje BK BKS Neće postojati vremensko ograničenje za sticanje CACC titula, ali  će iste  morati biti osvojene kod tri različita sudca.

Titulu CACC dobijaju jedinke u  okviru regionalnih, nacionalnih  i internacinalnih izložbi ili klupskih izložbi organizovanih od strane BK BKS-a,a koje su kvalifikovane kao  najbolji žuti i tigrasti  mužijak, te  najbolja žuta i tigrasta ženka. Takođe, ako sudija smatra da je to prikladno,titule   rezervni CACC-a (RCACC) biće dodeljene psima  klasifikovanim  odmah iza onih gore navedenih.

 Da bi navedenu titula mogao da dobije za svoga psa vlasnik  treba će priložiti kopiju sve potrebne prateće dokumentacije.

Super klupski šampion

Svi psi koji steknu uslove potrebne za sticanje zvanja klupskog šampiona, a pored toga posjeduju i zvanične zdravstvene rezultate koje propisuje BK BKS, kao i polože ZTP po pravilima  bokser kluba Njemačke, če ispuniti uslove za sticanje zvanja Super Klupskog šampiona. 

Da bi se postao super klupski  šampion potrebno je da psi osvoje  4 titule CACC-a na nacionalnim ili međunarodnim izložbama koje organizuje Bosanski Kinoloski Savez ili organizuje BK BKS Neće postojati vremensko ograničenje za sticanje CACC titula, ali  će iste  morati biti osvojene kod tri različita sudca.

Titulu CACC dobijaju jedinke u  okviru regionalnih, nacionalnih  i internacinalnih izložbi ili klupskih izložbi organizovanih od strane BK BKS-a,a koje su kvalifikovane kao  najbolji žuti i tigrasti  mužijak, te  najbolja žuta i tigrasta ženka. Takođe, ako sudija smatra da je to prikladno,titule   rezervni CACC-a (RCACC) biće dodeljene psima  klasifikovanim  odmah iza onih gore navedenih.

Zdravstveni testovi koji se zahtijevaju od strane BK BKS su:  

  • Dispalzija kukova (HD).
  • Urođena oboljenja srca- Echo doppler ili AD
  • spondiloza

Klupski mladi  šampion BK BKS 

Svi mladi psi  koji dobiju 3 CACCJ-a kod dvojice  različitih sudija ispunjavaju uslove za sticanje  zvanja  klupski mladi  šampion BK BKS-a.

Vrijem sticanja titula  CACCJ-a neće  biiti ograničeno.

Titulu CACCj dobijaju jedinke u  okviru regionalnih ili nacionalnih  i internacionalnih izložbi ili klupskih izložbi organizovanih od strane BK BKS-a,a koje su kvalifikovane kao  najbolji mladi  žuti i tigrasti  mužijak, te  najbolja mlada žuta i tigrasta ženka.

Da bi navedenu titula mogao da dobije za svoga psa vlasnik če  trebatie priložiti kopiju sve potrebne prateće dokumentacije.

Super klupski mladi šampion BCB 

Svi mladi psi  koji dobiju 3 CACCJ-a kod dvojice  različitih sudija ispunjavaju uslove za sticanje  zvanja  klupski mladi  šampion BK BKS-a. 

Vrijem sticanja titula  CACCJ-a neće  biiti ograničeno. 

Titulu CACCj dobijaju jedinke u  okviru regionalnih ili nacionalnih  i internacionalnih izložbi ili klupskih izložbi organizovanih od strane BK BKS-a,a koje su kvalifikovane kao  najbolji mladi  žuti i tigrasti  mužijak, te  najbolja mlada žuta i tigrasta ženka. 

Svi mladi psi koji steknu uslove potrebne za sticanje zvanja mladog  klupskog šampiona, a pored toga posjeduju i zvanične zdravstvene rezultate koje propisuje BKS če ispuniti uslove za sticanje zvanja Super klupski mladi  šampion.

 

Zdravstveni testovi koji se zahtijevaju od strane BKS su:

  • Dispalzija kukova (HD).
  • Urođena oboljenja srca- Echo doppler ili AD
  • Spondiloza

Da bi navedenu titula mogao da dobije za svoga psa vlasnik če  trebatie priložiti kopiju sve potrebne prateće dokumentacije.